Dab Dental krūzes

Krūzes ar individuāli izstrādātu dizainu Latvijas simtsgades svinībām DAB Dental klientiem. Prsonalizācijas tehnika: individuāla ražošana ar dekoldruku

Paulig Coffee Go krūzes

Individuāli ražotas Paulig kafijas Coffee Go krūzes ar zīmolam pielāgota dizaina izstrādi. Prsonalizācijas tehnika: individuāla ražošana un dizains