Rēzeknes pašvaldības USB zibatmiņas ar ādas elementu un logo karstspiedi

Prsonalizācijas tehnika: karstspiede