Jakas ar Orkla logo izšuvumu.

Prsonalizācijas tehnika: izšuvums