Mērlentas ar TUV un LRTDEA logo individuālas formas polimēra personalizāciju.

Prsonalizācijas tehnika: personalizācija ar polimēru