Individuļa dizaina un formas leduskapju magnēti Lactobex reklāmas kampaņai.

Prsonalizācijas tehnika: individuāla ražošana