Individuālas formas un dizaina atstarotāju ražošana LIFE IP LatViaNature projekta kampaņai.

Prsonalizācijas tehnika: individuāla ražošana