Individuāli ražoti pierakstu EKO bloki ar sēklu lapām un parasto zīmuli Starptautiskās lidostas Rīga vajadzībām.

Prsonalizācijas tehnika: individuāla ražošana