Eiropas sporta nedēļas organizētas konferences materiāli un dalībnieku dāvanas.

Prsonalizācijas tehnika: dekoldruka/tampodruka