Privātuma politika


SIA Splashing Prezentreklāma, registrācijas numurs: 40103650240, juridiskā adrese: Rīga, Dzelzavas iela 19-18, LV-1084 ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem. Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu dati tiek apkopoti un izmantoti.
 
Personas datu aizsardzība.
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA Splashing Prezentreklāma tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un veicot pasūtījumus tajā vai sazinoties caur to, tai skaitā ar e-pasta starpniecību, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).
 
Kāpēc mēs apkopojam, glabājam un apstrādājam Jūsu datus?
Par klienta datiem uzskatāmas ziņas, kuras pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā un ar tās piekrišanu Jūs esat snieguši SIA Splashing Prezentreklāma.
Jūsu dati tiek apkopoti, lai:
 • ļautu personalizēt Jūsu piekļuvi sistēmai;
 • ļautu SIA Splashing Prezentreklāma atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju, ko esat pieprasījuši Jūsu pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā;
 • sagatavotu anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu (Google Analytics);
 • sniegtu pakalpojumos, ko esat pieprasījuši Jūsu pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā;
 • nodrošinātu klientu atbalstu un konsultācijas (mēs varam arī apkopot Jūsu pārstāvētā uzņēmuma papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem);
 • analizētu mūsu klientu raksturlielumus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, lai piešķirtu atlaižu līmeņus, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām.
Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar politiku, kas ir aprakstīta regulā.
SIA Splashing Prezentreklāma darbinieki un darbuzņēmēji datus lietos tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.
 
Kas ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi?
Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi ir SIA Splashing Prezentreklāma. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības datu apstrādi, varat sūtīt e-pastu uz [email protected]
SIA Splashing Prezentreklāma darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai.
Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti SIA Splashing Prezentreklāma darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgās sistēmās.
Datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi:
 • SIA Splashing Prezentreklāma preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas nolūkā – SIA Splashing Prezentreklāma darbinieks, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus;
 • Produktu ražošanas vai personalizācijas gadījumā – uzticami SIA Splashing Prezentreklāma sadarbības partneri ar kurām ir noslēgti līgumi un kurus esam piesaistījuši Jūsu pieprasīto pakalpojumu vai preču realizēšanai;
 • mārketinga nolūkā – uzticamas sabiedrības, kas nodrošina mārketinga instrumentus un ar kurām SIA Splashing Prezentreklāma ir noslēgti līgumi.
Izmantojot iegūtos datus, mēs varam informēt SIA Splashing Prezentreklāma klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta takstot uz e-pastu [email protected]
Labākai klientu apkalpošanai SIA Splashing Prezentreklāma informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus SIA Splashing Prezentreklāma un kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklī pasūtīto preču ražošana, personalizācija, piegāde vai nomaksas pakalpojuma sniegšana.
 
Kādus datus mēs apkopojam?
SIA Splashing Prezentreklāma apkopo vienīgi datuks, kas tiek iesniegti Jūsu pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā un attiecās uz doto uzņēmumu vai sabiedrību. Izņēmuma gadījums, kad tiek apkopoti privātpersonu dati ir piesakoties SIA Splashing Prezentreklāma izsludinātajām darba vakancēm un tiek glabāti tik ilgi, kamēr dotā vakance ir aktuāla.
 • Sazināties ar mums, Kontakti – biznesa e-pasts, sabiedrības nosaukums, sabiedrības pārstāvja vārds, sabiedrības vienotais reģistrācijas nummurs un adrese.
 • Pieprasot piedāvājumu un veicot pasūtījumu – biznesa e-pasts, sabiedrības nosaukums, sabiedrības pārstāvja vārds, sabiedrības vienotais reģistrācijas nummurs un adrese.
 • Piesakoties jaunumiem – e-pasta adrese.
 • Piesakoties vakancei – e-pasts, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu CV.
Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?
SIA Splashing Prezentreklāma glabās klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:
 • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs esat pieprasījis pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā;
 • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā;
 • sazinoties ar Jums par pasūtījumu, kuru Jūs esat veikuši pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā;
 • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku pārstāvētā uzņēmuma vai sabiedrības vārdā.
Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un veikt tajos labojumus?
Jūsu identificēšanai un saziņai ar Jums iegūtos datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt SIA Splashing Prezentreklāma tīmekļa vietnē www.splashing.lv, sadaļā Mans konts.
Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.
SIA Splashing Prezentreklāma pieliks visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru SIA Splashing Prezentreklāma ir apkopojusi.
Jūs jebkurā laikā varat anulēt e-pasta sūtījumu abonēšanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi [email protected] vai izmantojot saiti, kas ir pieejama Jums sūtītajos ziņojumos.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, SIA Splashing Prezentreklāma veiks atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.
 
Datu nodošana uz ārvalstīm?
SIA Splashing Prezentreklāma darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.
SIA Splashing Prezentreklāma apņemas neizpaust klienta datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:
 • klients tam ir piekritis;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;
 • personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Kur vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos?
Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, lūdzam sazināties: ar SIA Splashing Prezentreklāma pārstāvi, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi, e-pasta adrese: [email protected].
Sūdzību un konfliktu gadījumā rakstiet SIA Splashing Prezentreklāma datu aizsardzības amatpersonai (e-pasts: [email protected]).
Ja jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim Jūsu pārstāvētās sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta.
 
Sīkdatņu politika.
“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.
 
Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
SIA Splashing Prezentreklāma interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. SIA Splashing Prezentreklāma izmanto sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:
 • atpazītu jaunus vai agrākos klientus;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • atcerētos, vai Jūs jau esat sniedzis atbildes uznirstošajā aptaujā (tādējādi Jums nelūdzot to darīt atkal);
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus datus un produktus Jūs esat meklējis;
 • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu, kuras interneta vietnes Jūs apmeklējat un kurus patērētāja privātuma instrumentus Jūs izmantojat.
Šo sīkdatņu iespējošana nav obligāti nepieciešama interneta vietnes galveno funkciju veikšanai, bet tā nodrošinās Jūs ar labāku pārlūkošanas pieredzi. Jūs varat izdzēst vai bloķēt šīs sīkdatnes jebkurā brīdī, bet, ja Jūs to darīsiet, dažas interneta vietnes iespējas var nedarboties tik labi, kā iecerēts.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.
 
Personas dati un to nodošana.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi, un apkopotie dati tiek glabāti SIA Splashing Prezentreklāma kontrolē. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti.
 
Kā kontrolēt sīkdatnes?
Jūs varat kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes, ja to vēlaties. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā, bet ja Jūs to darīsiet, atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet vietni.
 
Kā mēs kopīgojam Jūsu personisko informāciju?
Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai biznesa informāciju SIA Splashing Prezentreklāma var padarīt pieejamu sabiedrībām, kas nodrošina pakalpojumus, palīdzot SIA Splashing Prezentreklāma uzņēmējdarbībā, piemēram, ar interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu. Šīs sabiedrības ir pilnvarotas izmantot Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu SIA Splashing Prezentreklāma šos pakalpojumus.
SIA Splashing Prezentreklāma kopīgos Jūsu personisko informāciju, klientu vai biznesa informāciju ar trešām pusēm tikai tādā veidā, kāds ir aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā. SIA Splashing Prezentreklāma nekādā veidā netirgos Jūsu personisko informāciju trešām pusēm.
 
Privātuma politikas noteikumi un grozījumi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši SIA Splashing Prezentreklāma Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. SIA Splashing Prezentreklāma patur tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Uz augšu
Bezmaksas tālrunis
8000 30 70
Brīvības gatve 386-K2
Rīga, LV-1024
Informējam, ka šī vietne izmanto sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Sīkdatnes uzkrāj informāciju par vietnes apmeklējumiem. Šie dati ir anonīmi un palīdz uzlabot vietnes darbību un piedāvā Jums piemērotu saturu un Jums aktuālu mūsu produktus. Skatiet mūsu Privātuma politiku, lai saņemtu detalizētāku informāciju. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka tiks uzkrātas sīkdatnes Jūsu ierīcēs. Savu piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā lailā nodzēšot saglabātās sīkdatnes. PIEKRĪTU