PSI (Promotional Product Institute) ETHICAL CODE


Šī uzņēmējsabiedrība ir apņēmusies ievērot GWW Ētikas kodeksu un tādējādi apņemas ievērot un atbalstīt: Vienādas profesionālās iespējas bez diskriminācijas Labas uzņēmējdarbības komercpraksi Sniegt kvalitat;ivu tehnisko atbalstu Ievērot konkurences likumus un dizaina patentu tiesības Veikt darījumus bez korupcijas vai negodīgas priekšrocības Izvairīties no bīstamu vielu izmantošanas produktos Ievērot Eiropas sociālos standarus starptautiskajā biznesā Ievērot vides aizsardzības un dabas resursu atbildīgu izmantošanu Izmantot augstas kvalitātes reklāmas materiālus
Up
Office phone
(+371) 67555017
Brivibas street 386-K2
Riga, LV-1024
We inform you that this website uses cookies. Cookies collect information about site visits. These data are anonymous and help improve the site's performance and provide you with relevant content and products that are relevant to you. See our Terms of Privacy policy for more details. By continuing to use this site, you agree that the cookies will be stored on your devices. You can withdraw your consent by deleting stored cookies in any way. PIEKRĪTU